lu.se

MAPCI på svenska

Lunds Tekniska Högskola

Om MAPCI

MAPCI är ett samarbete mellan akademi, näringsliv och region Skåne. Institutet lägger grunden för vår uppkopplad värld genom forskning i världsklass, innovation och branschsamarbete.

Fokusområde för institutet är Mobile Cloud Computing och det mobila ekosystemet bygger på regionens styrka inom utveckling av system, programvara, hårdvara samt mobila och trådlösa system. Institutet finansieras av partnerna Sony Mobile Communication, Region Skåne, Lunds universitet och Ericsson.

Institutet ligger i Mobile Heights Center i nordöstra Lund, i nära anslutning till Lunds Tekniska Högskola och Sony Mobile Communications. 

Efter som vår verksamhet är mycket internationell är våra webbsidor i huvudsak engelskspråkiga.