lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stärker folkhälsan och skapar nya företag

2016-07-11

Bengt-Arne Molin, ordförande för MAPCI, och Olof Sandén, vd för RISE, talade under Almedalsveckan 2016 om olika aspekter kring uppkopplad hälsa

Hur kan en nationell nod för uppkopplad hälsa stärka folkhälsan och skapa nya företag? Det var frågan som stod i fokus när MAPCI:s ordförande Bengt-Arne Molin stod på scen i Öresundshuset under Almedalsveckan.

Bredvid Bengt-Arne Molin stod Olof Sandén, vd för RISE, samt Sara Meunier från SKL. Moderator Jonas Klevhag inledde panelsamtalet med att säga att god teknik finns och fortsätter att utvecklas, men att det är trögare när det gäller entreprenörskap och innovation – inte minst när det gäller internationell expansion.

– Vi ser att det idag utvecklas en enorm mängd olika appar, men de flesta har en kommun eller ett landsting i fokus. Risken är att vi får en stor mängd speciallösningar som inte är anpassade efter flera marknader. Istället gäller det att försöka bygga system som är skalbara och går att expandera internationellt, säger Olof Sandén.

Paneldeltagarna konstaterade att MAPCI har en viktig roll redan idag och framöver kommer att få en ännu mer central roll för uppkopplad hälsa.

– Genom MAPCI får Skåne ett mobilforskningsinstitut med fokus på hälsa. Det kommer att bli en spännande höst och vinter, säger Olof Sandén.

Bengt-Arne Molin visade upp positioneringstaggar från forskningsprojektet TagOn, som just handlar om hälsa genom att sjukvården ska få bättre koll på hur patienter rör sig efter att de kommit till akutmottagningen. Genom att mäta patientflödet på Skånes universitetssjukhus ska TagOn förbättra genomströmningen och därigenom kvaliteten för patienterna.

– Genom denna testbädd blir forskning nyttiggörande. Det är toppen att det finns ett innovationsekosystem där företag får chansen att bygga saker på behovsdriven basis, säger Bengt-Arne Molin.