lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Spårar rullstolar med Lundateknik

2016-12-03

Nu ska sjukhusen i Halland spåra rullstolar med hjälp av MAPCI:s forskningsprojekt TagOn. Foto: Joshua Zader (CC BY 2.0) https://www.flickr.com/photos/zader/6612258681/

Nu ska sjukhusen i Halland spåra rullstolar med hjälp av MAPCI:s forskningsprojekt TagOn. Foto: Joshua Zader (CC BY 2.0)

På sjukhusen i Halland försvinner mängder med rullstolar – men med hjälp från forskningsprojektet TagOn ska det bli stopp på det. Satsningen i Halland är bara början på en geografisk och områdesmässig expansion för forskningsprojektet.

TagOn på forskningsinstitutet MAPCI började som ett projekt för att spåra flaskhalsar på akuten. Syftet var att mäta patientflödet mellan akutmottagningen och röntgenavdelningen i hopp om att förbättra genomströmningen och därigenom kvaliteten för patienterna. Ett år efter starten visar det sig att det går att hitta utrustningen mer än dubbelt så fort som tidigare.

Nu väntar expansion för projektet och sjukhusen i Halland står först på tur. Planen är att sätta spårningsutrustning på landstingets rullstolar, vilket ska göra det lättare för personalen att ha koll på var stolarna finns. Syftet är dock något annorlunda jämfört med i Lund – här handlar det om att minska svinn. Enbart i Varberg har nämligen 100 rullstolar försvunnit de senaste åren. Tekniken är dock densamma. I Halland håller Högskolan i Halmstad i satsningen och närmast kommer man att titta på erfarenheter från TagOn i Lund.

Även om TagOn initialt är inriktat mot sjukvården så går tekniken att använda inom all typ av verksamhet där det finns en stor mängd prylar att hålla koll på.

– Det pågår ett antal diskussioner med andra regioner och även annan industri där TagOn-projektet och systemet används som referens. Vi på LU/LTH/MAPCI är väldigt glada och stolta över att kommersiella diskussioner nu kommit långt på ett antal ställen och där vårt arbete och erfarenheter nu sprids vilket i förlängningen kan generera affärer för näringslivet och komma till nytta för samhället, säger Fredrik Nilsask, projektledare för TagOn vid MAPCI.

Hör gärna inslaget om satsningen i Sveriges Radio Halland.