lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Spårad utrustning sparar tid på akuten

2016-09-27

Forskningsprojektet TagOn sparar tid för medarbetarna på akutmottagningen i Lund

Sveriges Radio gjorde nyligen ett reportage om TagOn - se länk i texten här nedanför

Positioneringsteknik som spårar utrustning sparar rejält med tid åt personalen på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Ett år efter starten av forskningsprojektet TagOn visar det sig att det går att hitta utrustningen mer än dubbelt så fort som tidigare.

Det är nu ett år sedan som MAPCI:s forskningsprojekt TagOn initierades. Projektet positionerar ultraljudsapparater och annan flyttbar utrustning på akuten i Lund. Med hjälp av Bluetooth får personalen koll på var utrustningen för tillfället finns och det presenteras på personalens mobiltelefoner och datorer samt på skärmar som sitter på väggarna i lokalerna.

Projektet har visat sig framgångsrikt genom att det sparar rejält med tid åt personalen.

– Det var tidigare vanligt att man inte visste var en viss utrustning befinner sig när man behövde den, men det har nu visat sig att personalen sparar in två till tre gånger tiden, när de letar efter grejer, säger Fredrik Nilsask, som är projektledare för TagOn på MAPCI.

För tillfället sitter spårsändare på en del av sjukhusets medarbetare och på sikt ska även patientflödet mellan akutmottagningen och röntgenavdelningen mätas. Syftet är att förbättra genomströmningen och därigenom kvaliteten för patienterna.

– Nu håller vi på att planera ett patientflödestest, där patienter anonymt och frivilligt ska spåras för att vi ska kunna se övergripande rörelser. Om det finns några flaskhalsar, om patienter får vänta en längre tid på speciella ställen. Och försöka dra slutsatser ur det och göra systemet bättre, säger Fredrik Nilsask, till Sveriges Radio.

FAKTA: TagOn är ett tvåårigt Vinnovaprojekt på totalt sex miljoner kronor och genomförs i samarbete mellan MAPCI, Akutkliniken och FoU-centrum Skåne, Skånes universitetssjukvård, Malmö högskola, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sony Mobile samt Knowit. För mer information om TagOn, besök http://mapci.lu.se/tagon