lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Sakernas Internet

2014-05-19

Den 19 maj presenterade Vinnova fem nya strategiska innovationsprogram som man har valt att satsa på i framtiden.

Ett av dessa program är Sakernas internet där målet för programmet är att svensk industri ska bli den bästa i världen på att utnyttja fördelarna med sakernas internet, bland annat genom att öka användningen av sakernas internet och därigenom öka Sveriges konkurrenskraft. I detta program har Mapci en del och man kommer att arbeta tillsammans med andra aktörer för att finna möjligheterna för framtiden.

Genom att satsa på detta visar nu Vinnova att sakernas internet är ett strategisk viktigt område för Sveriges industri.

För att läsa mer gå in på Vinnovas hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2014/140519-Fem-nya-strategiska-innovationsprogram-/

MAPCI