lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Invigning av MAPCI – institut för molnforskning

2013-06-04

Rektor Per Eriksson deltog vid invigningen.

Lunds universitet, Sony Mobile och Region Skåne har nu invigt sitt nya forskningsinstitut: The Mobile and Pervasive Computing Institute at Lunds University, MAPCI.

Det ska särskilt inrikta sig på forskning kring s.k distribuerade molntjänster och även vara länken mellan regionens mobilrelaterade forskning och industri. Institutets tekniska inriktning kommer att kunna bryta ny teknisk mark och flytta fram forskningsfronten inom såväl programvara som kommunikation och dessutom göra den tillgänglig för näringslivet på ett sätt som inte är möjligt i mer traditionella modeller.

MAPCI invigdes måndag den 3 juni i de kvarter i Lund där Sony Mobile, Ericsson, ST-Ericsson och Mobile Heights redan finns.

Grundarna har för avsikt att gemensamt satsa minst 100 miljoner kronor över en tioårsperiod som grundfinansiering för MAPCI. Svenska och internationella forskningsanslag ska därutöver komplettera finansieringen via olika projekt.

Läs mer om MAPCI i en tidigare artikel på lu.se:

http://www.lu.se/article/nytt-institut-i-skane-ska-lyfta-svensk-mobilindustri

Läs mer om MAPCI

http://mobileheights.org/new_cloud_research_instititute_in_skane/

MAPCI