lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Dubbla aprilseminarium om Internet of things

2015-03-24

Internet of Things - sakernas internet - är ett populärt ämne. Den 23 april arrangeras två olika seminarier om IoT. Det ena hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm, och det andra på Ideon i Lund. Välkommen att ta del av något av dem!

Det strategiska Innovationsprogrammet Internet of Things (IoT Sverige) är ett tioårigt innovationsprogram med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt organisationer från svensk industri, akademi och offentlig sektor. MAPCI finns för övrigt representerat i styrelsen för IoT Sverige, och därför rekommenderas särskilt detta seminarium i Stockholm den 23 april:

Läs mer på http://www.iotsverige.se/varseminarium-sip-iot/

 

Internet of things by Øredev äger rum på Ideon i Lund den 23 april. Målsättningen är att ge ett brett perspektiv på sakernas internet.

Läs mer på http://www.iotconf.se/

 

Missa heller inte seminariet Security for Virtualized Networks and IoT som arrangeras på Lunds universitet den 25 maj:

Läs mer på https://www.sics.se/events/security-for-virtualized-networks-and-iot