lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Digitalisering av svensk industri

2016-10-03

Ta chansen att vara med på en workshop kring digitalisering av svensk industri. (Foto: big-data_conew1 av luckey_sun (CC BY-SA))

Vinnova och EUREKA-klustret ITEA bjuder in till en workshop kring digitalisering av svensk industri – Digital Transformation Masterclass. Utgångpunkten är tre ITEA-projekt, bland annat ett från MAPCI.

MAPCI-projektet SCALARE, som ett antal svenska partners deltagit i, har gjort en omfattande studie kring best practices för digitalisering. I workshoppen ges chansen att få nya verktyg för digitalisering av deltagarnas företag.

Digital Transformation Masterclass är en workshop med stor samverkan mellan deltagarna och många konkreta exempel. Målet är att presentera nya metoder som verkligen är användbara för företags fortsatta digitalisering. Deltagarna kommer att få tillgång till allt material efteråt för att kunna implementera det.

Deltagandet i Digital Transformation Masterclass är kostnadsfritt. Den hålls på engelska i Vinnovas lokaler i Stockholm den 19 oktober 2016. Observera att antalet deltagare är begränsat till 30 personer.

Klicka här för mer information, detaljerat program och anmälan.