lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Därför behöver vi 5G

2016-05-30

Fredrik Tufvesson från MAPCI svarar på frågor om 5G

Femte generationens mobiltelefoni, 5G, bäddar för en explosion av uppkopplade prylar på sakernas internet, IoT – Internet of Things. Men vad är egentligen skillnaden mellan 4G och 5G och varför behöver vi egentligen 5G? Det, och flera frågor därtill, svarar här professor Fredrik Tufvesson på.

På MAPCI är Fredrik Tufvesson bland annat involverad i Lund Positioning Lab, som går att läsa mer om här. Han har även varit involverat i ett 5G-världsrekord, som sattes tidigare i vår.

Fredrik, vad är största skillnaden mellan 4G och 5G?

"5G utformas för att ha mycket högre kapacitet i form av hur många samtidiga användare man kan betjäna, men även för att ha mycket kortare fördröjning, snabbare hastighet och högre pålitlighet."

 

Varför behöver vi 5G?

"För IoT-tillämpningar är det viktigt att strömförbrukningen kan hållas låg och att systemet även är effektivt för korta datapaket med extremt många användare. Där är inte 4G tillräckligt bra. För extremt krävande tillämpningar, såsom t.ex. realtidsstyrning av maskiner eller elnät så krävs också bättre pålitlighet och lägre fördröjning an vad 4G kan ge."

 

Vilka är de tekniskt största utmaningarna med 5G?

"Att kunna betjäna både väldigt många enheter, som inte skickar så mycket data och som ska ha extremt lång batteritid, samtidigt som man ska betjäna många andra enheter med jättehöga datatakter och krav på stor robusthet. Att få till det i ett gemensamt system, det är en riktig utmaning."

 

Hur ligger Lunds universitet till inom 5G-forskningen?

"Inom en av huvudgrenarna av 5G, s.k. massiv MIMO, är Lunds Tekniska Högskola tillsammans med våra kollegor i Linköping en av de ledande grupperna i världen vad det gäller att visa på möjligheter och ta fram lösningar för att realisera dem. Vi har bedrivit forskning inom området sedan 2010 och var en av de första som verkligen fick upp ögonen för den verkliga potentialen med tekniken."

 

Vilka är dina egna favorittjänster IoT som blir möjliga i och med 5G?

"Jag tycker att det är fantastiskt att man nu gör trådlös kommunikation så robust att man även kan våga sig på att styra kritisk infrastruktur eller låta bilar kommunicera med varandra för att öka trafiksäkerheten och minska miljöbelastningen."

 

Vad är din trendspaning om vad som framöver kommer att hända inom mobiltelefonin?

"Jag tror vi inom en snar framtid kommer se att det blir många fler men mindre basstationer. Samtidigt blir det fler antenner på de större basstationerna, så att man kan sända signalen dit användarenheterna är och därmed öka effektiviteten. Slutligen, fast det dröjer nog ytterligare några år, kommer vi att börja använda mycket högre frekvenser, i det s.k. mm-vågsbandet, för de mest datahungriga mobila uppkopplingarna på ett flertal gigabit per sekund."